Dorost

SK Sayo Einstein

21.5.2019 AQH sorrel hřebec

Otec: SK Sayo Shiningspark

Matka: Miss Pinestein (po Great Resolve)


Kontakt

Smart ranch, s.r.o.
739 47 Kozlovice 928
Czech Republic
painthorseranch@seznam.cz
tel.: +420 777 144 244 | +420 777 144 044

 

Sledujte nás